De Regels

De regels voor dakterrassen zijn niet voor ieder stadsdeel gelijk. Dit heeft met name te maken met de verschillende eisen die Bouw- en Woningtoezicht en de Welstand kunnen stellen aan verschillende situaties in Amsterdam.
De algemene regels waaraan dakterrassen moeten voldoen zijn:

Draagvermogen dak 250kg/m2. Als uw dak een lager draagvermogen heeft adviseert dakterras.amsterdam de TerrasBox, Bouwvergunning Amsterdam 01een hulpconstructie van staal die een dakterras ook op jouw dak mogelijk maakt.
Maximale hoogte hulpconstructie 30cm.
Maximale hoogte dakterras hekken 1.20m
Maximale opening tussen spijlen van het hekwerk: 10cm
Maximale maat dakhuis: 3x2 meter, maximale hoogte 2.50 (denk aan hoogte hulpconstructie en gezamenlijke hoogte van die 2)
Afstand vanaf de voor- en achtergevel tot aan begin dakterras moet gelijk zijn aan de hoogte van het hekwerk (+eventuele hulpconstructie)

Uw Dakterras.amsterdam architect kent de regels goed. Bovendien kent de gemeente onze werkwijze ook en dat helpt bij een vlotte afhandeling van het papierwerk. Door de goede bekendheid van Dakterras.amsterdam en haar partners wordt een vergunning sneller verkregen.

Meer weten over onze werkwijze? Stuur even een mailtje met je adres of bel 020-7796594.

Onze architecten hebben veel ervaring met welstandscommissies, beschermde stadsgezichten en monumenten. De gemeente neemt soms tot wel 6 maanden de tijd voor het verlenen van de vergunning, dus het is verstandig daar rekening mee te houden in uw planning.


Een dakterras vergunning bevat:

- Tekeningen binnen en buiten van bestaande en nieuwe situatie met daarbij horende;

- Voor-, achter- en zijaanzichten;

- De constructieve berekening waarin wordt berekend wat het draagvermogen van uw dakconstructie is en van de eventuele hulpconstructie, verankering daarvan en berekening gevolgen fundering;

- Alle communicatie met gemeenten, welstand en eventueel monumentenzorg en andere betrokken partijen;

- De vergunningen die wij indienen worden vrijwel altijd verleend, dit komt enerzijds doordat we in alle gemeenten goed op de hoogte zijn van algemene en specifieke regelgeving en deze vertalen in geldige aanvragen en anderzijds omdat we in veel gemeenten projecten hebben gerealiseerd waardoor ambtenaren en andere betrokkenen weten wat onze werkwijze is.In afwijking hiervan stellen stadsdelen soms afwijkende eisen. Uw dakterras.amsterdam adviseur vertelt u graag wat dit betekent voor uw situatie.

De belangrijkste staan hier: 

Centrum;

Noord;

Oost;

Zuid;

West;

Nieuw West.

 

2015 04 april7

groot kleur

  Dakterras.Amsterdam

  020-779 6594

  info@dakterras.amsterdam

     blogger     facebook

dak terras rond TEL