Zuid

Dakterrassen op hoofdbebouwing
In het hele stadsdeel wordt voor het bouwen en gebruiken van dakterrassen die in strijd zijn met het bestemmingsplan, een omgevingsvergunning a2 verleend onder de volgende voorwaarden:

- Het dakterras wordt niet gebruikt ten behoeve van horeca;

- Het dakterras wordt gebouwd op legaal aanwezige hoofdbebouwing;

- Het dakterras wordt gerealiseerd op een plat dak;

- De constructiehoogte van het dakterras bedraagt niet meer dan 30 cm;

- De afstand van het hekwerk tot de dakrand is minimaal 1,20 meter daar waar de dakrand grenst aan het voorerfgebied of aan het openbaar toegankelijk gebied;

- De hoogte van het hekwerk is maximaal 1,20 meter (excl. constructie);

- Bij ligging in het Plan Zuid wordt minimaal 4 meter afstand van de dakrand daar waar de dakrand grenst aan het voorerfgebied of aan het openbaar toegankelijk gebied;

- Bij lager gelegen delen van het oorspronkelijk hoofdgebouw wordt voor de privacy buiten de 2 meter grens vanaf de vlakke achtergevel, een minimale afstand van 2 meter tot de perceelsgrens aangehouden.

regels in amsterdam

groot kleur

  Dakterras.Amsterdam

  020-779 6594

  info@dakterras.amsterdam

     blogger     facebook

dak terras rond TEL