Oost

(afhankelijk van exacte locatie)

- Het dakterras incl. hekwerk wordt niet gebruikt ten behoeve van horeca;

- Het dakterras incl. hekwerk wordt gebouwd op het dakvlak van legaal aanwezige hoofdbebouwing;

- Het dakterras incl. hekwerk wordt gerealiseerd op een plat dak;

- Het dakterras incl. hekwerk voldoet aan de voorzijde aan de zichtbaarheidsregel;

- Het dakterras incl. hekwerk voldoet aan de voorzijde aan de 45˚-regel;

- Aan de achterzijde mag een dakterras op de dakrand worden geplaatst;

- Het dakterras ligt minimaal 2 meter van een zij- of achtergevel grenzend aan lager gelegen buitenruimten;

- De minimale afstand tot de erfgrens van de naastgelegen percelen bedraagt 1 m;

- De hoogte van het hekwerk is maximaal 1,2 meter (excl. constructie);

- De constructiehoogte van het dakterras bedraagt niet meer dan 0,3 meter.

regels in amsterdam

groot kleur

  Dakterras.Amsterdam

  020-779 6594

  info@dakterras.amsterdam

     blogger     facebook

dak terras rond TEL