Centrum

(afhankelijk van de exacte locatie)

Afwijking van het bestemmingsplan kan worden verleend t.b.v. een dakterras in het centrum onder de volgende voorwaarden:

- De hoogte ten hoogste 1,20 meter bedraagt ten opzichte van het desbetreffende dak;

- De afwijking kan alleen worden verleend voor dakterrassen ten behoeve van de woonfunctie;

- Het dakterras mag alleen aan de achterzijde van het hoofdgebouw worden gerealiseerd, tot een diepte van maximaal de helft van het gebouw, mits de kapvorm wordt gerespecteerd en het dakterras geen aantasting van het daklandschap oplevert; 

- Het dakterras mag tevens op een aanbouw of een bijgebouw worden gerealiseerd.

 

regels in amsterdam

groot kleur

  Dakterras.Amsterdam

  020-779 6594

  info@dakterras.amsterdam

     blogger     facebook

dak terras rond TEL